La oss kryptere!

For å få SSL-sertifikat på nettsiden din på pistol:

  1. Legg til følgende i nginx-configen din (se andre eksempler):

    include /etc/nginx/ssl/revolver-common.conf;
    include /etc/nginx/ssl/acme-challenge.conf;
    
  2. Legg domenet til i listen i /home/letsencrypt/renew-letsencrypt.sh

  3. sudo /root/renew-letsencrypt.sh (root-wrapper som også reloader nginx, osv).

Cancel