Conduit-drift

Conduit er vår selvhostede Matrix-server. Den er innstallert under /opt/conduit og kjører som en systemd system-tjeneste (/opt/conduit/etc/systemd/system/conduit.service).

Kvikke kommandoer:

  • sudo systemctl status conduit
  • sudo journalctl -u conduit -f

Det er flere greier for Conduit i Caddyfile, nemlig alt under /_matrix, pluss en egen host-definition for revolverhuset.no:8448.

Cancel