Conduit-drift

Conduit er vår selvhostede Matrix-server. Den er innstallert under /opt/conduit og kjører som en systemd system-tjeneste (/opt/conduit/etc/systemd/system/conduit.service).

Kvikke kommandoer:

  • sudo systemctl status conduit
  • sudo journalctl -u conduit -f

Det er flere greier for Conduit i Caddyfile, nemlig alt under /_matrix, pluss en egen host-definition for revolverhuset.no:8448.

Oppgrader Conduit

Det er alltid endringer i dette, men det vil sikkert gi seg når vi kommer til v1.0.0. Beste inneværende tips:

  1. Let fram bygget du vil bruke fra https://conduit.rs/ eller https://famedly.gitlab.io/conduit/deploying/generic.html eller noe
  2. Last den ned til matrix-conduit: curl -L -o matrix-conduit $URL
  3. chmod a+x matrix-conduit
  4. sudo mv /opt/conduit/bin/matrix-conduit /opt/conduit/bin/matrix-conduit-prev
  5. sudo mv matrix-conduit /opt/conduit/bin/
  6. sudo systemctl restart conduit

Cancel